Hinnad

by | 22. aug. 2021

Soojusenergia hind
Konkurentsiameti poolt kinnitatud piirhind 51.55 €/MWh kehtib alates 11.10.2011 otsuse nr 7.1-2/11-075 alusel.
Kütteperioodiks 2012/2013 a valmis Räpinas uus hakkepuidul töötav katlamaja.
Alates 01.10.2018 a rakendame ühtset soojusenergia hinda 51.50 €/MWh (lisandub käibemaks).
Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind
Konkurentsiamet kooskõlastas 15.05.2015 otsusega nr 9.1-3/15-007 AS Revekor poolt esitatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotluse. Hinnad kehtivad alates 01.07.2015 a.
Vesi 0,906 €/m3
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine 1,262 €/m3
Abonenttasud
Veemõõtja kuni 15 DN 1,00 €/kuu
Veemõõtja kuni 15 DN (üks veeteenus)* 0,50 €/kuu
Veemõõtja 20 DN 1,33 €/kuu
Veemõõtja 25 DN 1,66 €/kuu
Veemõõtja 32 DN 2,13 €/kuu
Veemõõtja 40 DN 2,66 €/kuu
Veemõõtja 50 DN ja üle 3,33 €/kuu
*ainult võetud vee teenusega või ainult reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenusega liitunud klientidele rakendub abonenttasu pooles ulatuses.

Hindadele lisandub käibemaks.

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee