Tegevusalad

AS Revekor on Räpina valla majandusettevõte kelle tegevusaladeks on:

Ettevõtte aktsiate omanikuks on 100% Räpina vald.
Küttemajanduses on ettevõtte ülesandeks varustada soojusenergiaga kortermaju, eratarbijaid, sotsiaalobjekte ja äriettevõtteid.
Elamumajanduses tegeldakse elamute haldamisega, avariilise teenindamise ja elamute remondiga. Tehakse elamute ümbruse hoolduse ja heakorra töid.
Veemajanduses tegeldakse puurkaevude ja veetrasside hoolduse, ekspluatatsiooni ja remondiga. Hooldatakse ja tagatakse puhastusseadmete nõuetekohane töö.
Valla tellimisel ja lepingute alusel tehakse vallas heakorra töid. Hooldatakse parke ja haljasalasid. Remonditakse valla tänavaid ja teid.
Ettevõtte korraldada on veel turg, bussijaam ja jäätmejaam.

MENÜÜ

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee