Küttemajandus

Energeetika juhtimine omavalitsuse tasandil
Räpina vallavalituses kureerib energiamajanduse valdkonda majandusvaldkonna abivallavanem.
Soojuse hinna kooskõlastab Konkurentsiamet.
Vastavalt Konkurentsiameti 16.11.2022 piirhinna kinnitamise otsusele nr 7-3/2022-229 kehtib alates 17.12.2022 Räpina, Linte, Ruusa, Ristipalo piirkonnas klientidele soojusenergia hind 85,85 €/MWh (lisandub käibemaks).
Soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga vallas tegeleb AS Revekor, mille aktsiad kuuluvad 100%-liselt Räpina Vallavalitsusele.

Räpina vallas on põhiliseks kütteviisiks kaugküte. Edaspidine suund on vastavalt vastuvõetud otsustele ainult kaugküte.

2012 kütteperioodiks valmis Räpina linnas uus puiduküttel töötav katlamaja ja uued soojustrassid. Tööde käigus ühendati kaks kaugküttepiirkonda Sireli ja Pargi ühte süsteemi. Võru ja Sireli tänava katlamajad jäid reserv-ja tipukatlamajadeks. Lisaks Räpinale toodab ja müüb AS Revekor soojusenergiat Ruusa, Linte ja Ristipalo küla katlamajades.

MENÜÜ

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee