Elamumajandus

Elamute hooldus ja haldus
AS Revekor üheks tegevusvaldkonnaks on elamute hooldus ja haldus.
Hooldus meie hallatavates majades koosneb valdavalt pisiremontidest: purunenud ukse- või aknaklaasi vahetus, katuse remont, ukseluku remont jms. Talveperioodil organiseerime lume lükkamist, suvel muru niitmist. Samuti püüame võimalikult kiiresti aidata avariide korral.
Haldusteenus sisaldab endas erinevaid teenuseid:
prügiveo korraldamine;
lume lükkamine;
murude niitmine;
territooriumite korrashoid.

Korteriühistute raamatupidamisteenus:
teenuste arvete koostamine,
arvete edastamine elanikele,
võlglastega tegelemine,
elamute rahaliste vahendite valitsemine,
üldarvestite näitude korjamine ja edastamine,
majanõukogu suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine,
aruandluse koostamine ja esitamine majanõukogule kinnitamiseks,
majandusaasta aruande koostamine.

Korteriühistute üldkoosolekute korraldamine ja vastavalt üldkoosoleku otsustele:
remondiplaanide koostamine,
laenudokumentide koostamine ja laenude vormistamine,
elamute kindlustamine,
remonttööde hinnapakkumiste võtmine, lepingute sõlmimine ja järelevalve korraldamine.

MENÜÜ

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee