Veemajandus

Uute ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni torude kaudu teenuse kasutamiseks tuleb kinnistuomanikel kõigepealt esitada liitumistaotlus, mille alusel sõlmitakse liitumisleping. Liitumislepingu kohaselt saab valmis ehitada kinnistusisesed ühendused.
Kinnistusiseste torustike ehitamisest palume AS REVEKORILE teada anda, et saaksime torud enne pinnasega katmist töökindluse ja kulgemise seisukohalt üle vaadata.
Torustike ülevaatuseks või teenuse kasutamise alguses veearvesti näidu fikseerimiseks palume ühendust võtta telefonil 79 61368. Kindlasti tuleb enne teenuse kasutama hakkamist sõlmida teenusleping. Neil, kellel ühe teenuse kasutamiseks on juba teenusleping sõlmitud ja näiteks veevärgivee kasutamine varasemast ajast käib, tuleb kanalisatsiooniteenuse kasutamiseks sõlmida selleks vastav leping.
Palume klientidel, kellega pole liitumisleping sõlmitud, ajada koheselt korda selleks vajalikud dokumendid.
Räpina valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise kord on kehtestatud Räpina Vallavolikogu 27.05.2009 a määrusega nr 9.

MENÜÜ

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee