Revekori teenuste hinnad

Soojusenergia hind

Vastavalt Konkurentsiameti 09.10.2023 kinnitatud otsusele nr 7-3/2023-156 kehtib Räpina, Linte, Ruusa ja Ristipalo ühendatud võrgu piirkonnas klientidele soojusenergia hind 64,21 €/MWh (lisandub käibemaks).

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind
Konkurentsiamet kooskõlastas 09.03.2023 otsusega nr 9-3/2023-010 AS Revekor poolt esitatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotluse. Hinnad kehtivad alates 01.06.2023 a.
Tasu võetud vee eest 1,05 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,74 €/m3
Hindadele lisandub käibemaks.
Abonenttasu ei lisandu.

Hindadele lisandub käibemaks.

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee