Konkurss heakorratöölise leidmiseks

Ametikoha eesmärk on tagada puhtus ja heakord ettevõtte hallataval territooriumil.

Töö kirjeldus:

Territooriumi haljastuse hooldamine ja heakorra tagamine

Talvisel perioodil lume ja libeduse tõrje

Vajadusel osalemine lihtsamatel remonttöödel

Ootused kandidaadile:

Usaldusväärsus ja kohusetundlikkus

Hea suhtlemisoskus

Korrektsus töös

Erinevate töövahendite (trimmer, murutraktor, metsasaag, jne.) käsitsemise oskus

Töö nõuab korrektsust, kohusetunnet ja füüsilist jõudu

Kasuks tulevad B-,C- kategooria juhiload

Ettevõte pakub:

Palka töölepingus kokkulepitud päeval ja suuruses
Tööriided ja vahendid
Vajadusel koolitust
Stabiilset ja mitmekesist tööd

Kandideerimise tähtaeg 30.09.2022

Tööleasumise aeg 10.10.2022

CV saata revekor@revekor.ee või aadressile Hariduse 1, Räpina 64505.

Lisainfo: Vilja Kvetkovski 5108317

Katlamaja operaatori konkurss

AS Revekor kuulutab välja konkursi operaatori leidmiseks Räpina Aia tn katlamajale

Töö kirjeldus:

Katlamaja hooldus ja käitamine, kütteperioodiks ettevalmistamine
Kütteperioodil igapäevane katlamaja töö korraldamine ja jälgimine. Vastavalt vajadusele katla töörežiimi muutmine
Katla juhtimisseadmete töö, mõõteriistade ja katla korrasoleku jälgimine
Avarii korral süsteemi ümberlülitamine gaasiküttele
Kütteperioodi kütuseks on hakkepuit
Katlamaja on osaliselt kaugvalvatav

Ootused kandidaadile:

Eelnev töökogemus katlaoperaatorina või muude kütteseadmetega
Eesti keele valdamine kõnes ja kirjas

Kohusetundlikkus ja täpsus
Hea suhtlemisoskus
Oskus korraldada iseseisvalt tööd ja otsuseid vastu võtta
B-,C – kategooria juhiloa olemasolu (hakke ettelükkamine)
Valmisolek vahetustega tööks (sh ka öösel)
Kasuks tuleb igasugune seadmete remondi ja hooldusega seonduv kogemus, samuti automaatika ja elektri alased algteadmised

Ettevõte pakub:
Palka töölepingus kokkulepitud päeval ja suuruses
Tööriided ja vahendid
Vajadusel katlaoperaatori pädevuskoolitust
Stabiilset, vastutusrikast ja mitmekesist tööd ettevõttes

Kandideerimise tähtaeg 30.09.2022

Tööleasumise aeg 10.10.2022

CV saata revekor@revekor.ee või aadressile Hariduse 1, Räpina 64505.

Lisainfo: Vilja Kvetkovski 5108317

Katlamaja operaatori konkurss

Katlamaja operaatori konkurss

AS Revekor kuulutab välja konkursi kahe operaatori leidmiseks Räpina Aia tn katlamajja
AS Revekor on Räpina vallale kuuluv aktsiaselts, mille põhilisteks tegevusaladeks on soojatootmine, veevarustus, heakorrateenuste osutamine ja hoonete haldamine. Ettevõtte tegevuspiirkond on Räpina vald.
Konkursi tähtaeg on 10. mai 2022.
Tööle asumise aeg 01. juuni 2022.

Töö kirjeldus
Katlamajade hooldus ja käitamine, kütteperioodiks ettevalmistamine.
Igapäevane katlamaja töö jälgimine, vee kvaliteedinäitajate jälgimine. Vajadusel katla töörežiimi muutmine.
Katla juhtimisseadmete töö, mõõteriistade ja katla korrasoleku jälgimine.
Avarii korral süsteemi ümberlülitamine gaasiküttele.
Kütteperioodi kütuseks on hakkepuit. Hakkekatel 3,0 MW.
Katlamaja varuküte on maagaasi katlaga (2,4 MW).
Räpina katlamaja on osaliselt kaugvalvatav.

Ootused kandidaadile
Vähemalt tehniline eriharidus
Eelnev töökogemus katlaoperaatorina või muude kütteseadmetega
Eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
Tehniline taip ja täpsus
Hea suhtlemisoskus
Iseseisva töö oskus ja otsuste tegemise julgus
B,T-kategooria juhiloa olemasolu (hakke ettelükkamine)
Valmisolek tööks erinevates vahetustes (sh ka öösel), olla kättesaadav üksteise alla 24h
Kasuks tuleb igasugune seadmete remondi ja hooldusega seonduv kogemus, samuti automaatika ja elektri alased algteadmised

Ettevõte pakub
Palka töölepingus kokkulepitud päeval ja suuruses.
Ettevõte kindlustab tööriiete ja töövahenditega
Vajadusel katlaoperaatori pädevuskoolitust
Stabiilset, vastutusrikast ja mitmekesist tööd ettevõttes

Lisainfo: Vilja Kvetkovski tel 5108317

Räpina valla teede ja tänavate talihooldus november 2021 – aprill 2022 tööde teostajate kontaktid

1 OSA: Räpina linn
AS Revekor
Vilja Kvetkovski, revekor@revekor.ee, tel 5108317

2 OSA: Räpina linna ümbruse põhjapiirkond
AS Revekor
Vilja Kvetkovski, revekor@revekor.ee, tel 5108317

3 OSA: Räpina linna ümbruse lõunapiirkond
OÜ Gonda
Aivar Härm, aivar.harm@mail.ee, tel 5018455

4 OSA: Linte piirkond
AS Revekor
Vilja Kvetkovski revekor@revekor.ee tel 5108317

5 OSA: Ruusa piirkond
Mälbergi Jõekääru talu FIE
Agu Mälberg, leamalberg@hot.ee, tel 5272323

6 OSA: Leevaku piirkond
Mälbergi Jõekääru talu FIE
Agu Mälberg, leamalberg@hot.ee, tel 5272323

7 OSA: Võõpsu piirkond
AS Revekor
Vilja Kvetkovski, revekor@revekor.ee, tel 5108317

8 OSA: Männisalu piirkond
Istmar Salf Vanka Talu FIE
Istmar Salf, helisalf@gmail.com, tel 5158858

9 OSA: Vändramaa piirkond
FIE Heino Odras
Heino Odras, maarika.odras@gmail.com, tel 53432062

10 OSA: Soohara piirkond
Jõevaara Saamuli Talu FIE
Tiit Mähar, saamuli@solo.ee, tel 56561435

11 OSA: Leevi piirkond
Võhandu Agro OÜ
Marko Vissel, vohanduagro@gmail.com, tel 5243474

12 OSA: Mehikoorma piirkond
Empreste OÜ
Margus Narusing, empreste@hot.ee, tel 5235915

14 OSA: Aravu, Haavametsa, Sikakurmu piirkond
Clahel OÜ
Claid Sakson, claid.sakson@gmail.com, tel 5026661

15 OSA: Jõepera, Parapalu piirkond
Raivo Põhjala FIE
Raivo Põhjala, raivo.pohjala@mail.ee, tel 5117104

16 OSA: Meerapalu piirkond
Raigrod OÜ
Rain Vares, rainvares@hot.ee, tel 5098649