Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind

Vastavalt Konkurentsiameti 18.04.2024 otsusele nr 9-3/2024-007 kehtestab AS Revekor alates 01.06.2024 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise hinnad:

Tasu võetud vee eest 1,06 €/m3
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,92 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Ruusa küla joogivesi (täiendatud)

Ruusa küla joogivee omaduste muutus on tingitud uue filtri paigaldusest. Uus filter lisaks ka pehmendab vett ning pehmendatud vesi erineb nii maitse kui ka pesu omadustelt.

Kuna mangaani sisaldus Ruusa küla joogivees oli piirmäära lähedal paigaldasime lisaks uue filtri.

Peale filtri sissetöötamist on võetud analüüs raua ja mangaani määramiseks ning saadetud laborisse enesekontrolliks.

Analüüsi vastused: Mangaan on alla 10 µg/L (piirsisaldus 50) ning raud on alla 20 µg/L (piirsisaldus 200).