Katlamaja operaatori konkurss

AS Revekor kuulutab välja konkursi kahe operaatori leidmiseks Räpina Aia tn katlamajja
AS Revekor on Räpina vallale kuuluv aktsiaselts, mille põhilisteks tegevusaladeks on soojatootmine, veevarustus, heakorrateenuste osutamine ja hoonete haldamine. Ettevõtte tegevuspiirkond on Räpina vald.
Konkursi tähtaeg on 10. mai 2022.
Tööle asumise aeg 01. juuni 2022.

Töö kirjeldus
Katlamajade hooldus ja käitamine, kütteperioodiks ettevalmistamine.
Igapäevane katlamaja töö jälgimine, vee kvaliteedinäitajate jälgimine. Vajadusel katla töörežiimi muutmine.
Katla juhtimisseadmete töö, mõõteriistade ja katla korrasoleku jälgimine.
Avarii korral süsteemi ümberlülitamine gaasiküttele.
Kütteperioodi kütuseks on hakkepuit. Hakkekatel 3,0 MW.
Katlamaja varuküte on maagaasi katlaga (2,4 MW).
Räpina katlamaja on osaliselt kaugvalvatav.

Ootused kandidaadile
Vähemalt tehniline eriharidus
Eelnev töökogemus katlaoperaatorina või muude kütteseadmetega
Eesti keele valdamine kõnes ja kirjas
Tehniline taip ja täpsus
Hea suhtlemisoskus
Iseseisva töö oskus ja otsuste tegemise julgus
B,T-kategooria juhiloa olemasolu (hakke ettelükkamine)
Valmisolek tööks erinevates vahetustes (sh ka öösel), olla kättesaadav üksteise alla 24h
Kasuks tuleb igasugune seadmete remondi ja hooldusega seonduv kogemus, samuti automaatika ja elektri alased algteadmised

Ettevõte pakub
Palka töölepingus kokkulepitud päeval ja suuruses.
Ettevõte kindlustab tööriiete ja töövahenditega
Vajadusel katlaoperaatori pädevuskoolitust
Stabiilset, vastutusrikast ja mitmekesist tööd ettevõttes

Lisainfo: Vilja Kvetkovski tel 5108317

KONTAKTINFO

  • ARegistrikood: 10135942
  • AHariduse 1, Räpina, 64505
  • 796 1368
  • revekor@revekor.ee

Viimati lisatud

REEDEL, 31.05.2024 oleme avatud kella 14.00-ni

Oleme avatud 28.03.2024 kella 14.00-ni HÄID PÜHI!