Soojusenergia hind

Vastavalt Konkurentsiameti 16.11.2022 kinnitatud otsusele nr 7-3/2022-229  kehtib alates 17.12.2022 Räpina, Linte, Ruusa, Ristipalo piirkonnas soojusenergia hind 85.85 €/MWh (lisandub käibemaks)