Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind

Konkurentsiamet kooskõlastas 09.03.2023 otsusega nr 9-3/2023-010 AS Revekor poolt esitatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnataotluse. Hinnad kehtivad alates 01.06.2023 a.

Tasu võetud vee eest 1,05 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,74 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

Alates 01.06.2023a abonenttasu ei rakendata.